PN-EN ISO 18064:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system terminologii elastomerów termoplastycznych, przyjmując za podstawę skład chemiczny polimeru lub polimerów tworzących elastomer. Określono symbole i skróty nazw stosowane do identyfikowania elastomerów termoplastycznych w przemyśle, handlu i przepisach prawnych. Intencją normy nie jest wprowadzenie nieporozumień w tej dziedzinie, lecz uzupełnienie istniejących nazw handlowych i znaków towarowych.
UWAGA 1 Do określenia danego polimeru w publikacjach technicznych i prezentacjach, po nazwie elastomeru termoplastycznego powinien następować skrót nazwy stosowany w niniejszym dokumencie.
UWAGA 2 W Załączniku A podano skróty nazw elastomerów termoplastycznych, które w przeszłości stosowano w normach dotyczących materiałów, biuletynach technicznych, podręcznikach, patentach i w literaturze fachowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18064:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw
Data publikacji 04-11-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 18064:2022 [IDT], ISO 18064:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18064:2015-01 - wersja angielska
ICS 01.040.83, 83.080.20