PN-EN 60838-1:2008/A2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60838-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

Dodano nowe definicje oprawek o izolacji wzmocnionej oraz definicje dotyczące izolacji podstawowej, dodatkowej, podwójnej i wzmocnionej. Dla oprawek o izolacji wzmocnionej wprowadzono postanowienia dotyczące klasyfikacji, oznakowania i wymagań bezpieczeństwa. Dodano klasyfikację dla nowych oprawek "spolaryzowanych" wprowadzając dla nich dodatkowe wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60838-1:2008/A2:2011 - wersja angielska
Tytuł Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 29-07-2011
Data wycofania 18-07-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60838-1:2004/A2:2011 [IDT], IEC 60838-1:2004/AMD2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 60838-1:2017-07 - wersja angielska