PN-EN 14662-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14662-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 2: Pobieranie za pomocą pompy próbek do analizy metodą chromatografii gazowej po desorpcji rozpuszczalnikiem

Zakres

Podano metodę zgodną z metodą referencyjną UE do oznaczania benzenu w powietrzu atmosferycznym w celu porównywania wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi w odniesieniu do jednego roku. Podano ogólne wytyczne pobierania próbek i oznaczania benzenu w powietrzu, w zakresie stężeń od ok. 0,5 mikrograma/m3 do 50 mikrogramów/m3, metodą kapilarnej chromatografii gazowej przy zastosowaniu adsorpcji z użyciem pompy i desorpcji rozpuszczalnikiem. Próbka o objętości 1 m3 pobierana jest przez 24 h. Górna granica zakresu pomiarowego zależy od pojemności sorpcyjnej sorbentu i liniowego dynamicznego zakresu kolumny chromatograficznej i detektora lub od zdolności dzielenia próbki w zastosowanym przyrządzie; dolna granica zależy od poziomu szumów detektora, ślepej próby benzenu i/lub czynników przeszkadzających na sorbencie i w rozpuszczalniku do desorpcji. Podstawowym elementem metody są rurki sorpcyjne zawierające 100 mg węgla aktywnego i desorpcja za pomocą CS2

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 2: Pobieranie za pomocą pompy próbek do analizy metodą chromatografii gazowej po desorpcji rozpuszczalnikiem
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 22-02-2008
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-2:2005 [IDT]
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 14662-2:2008 - wersja polska