PN-EN 14662-3:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Powietrze atmosferyczne -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 3: Automatyczne pobieranie próbek za pomocą pompy i analiza in situ metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono półciągłą metodę pomiarową do oznaczania stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym za pomocą automatycznego pobierania próbek i ich analizy za pomocą chromatografii gazowej. W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki sprawności i określono minimalne kryteria wymagane przy wyborze odpowiedniego automatycznego chromatografu gazowego (GC) za pomocą badań zatwierdzenia typu. Norma zawiera też ocenę odpowiedniości analizatora do użycia w określonym miejscu, aby spełniał wymagania jakości danych podane w Załączniku I do dyrektywy 2008/50/WE i wymagania odnoszące się do pobierania próbki, kalibracji i zapewnienia jakości podczas jego użycia.
Metodę stosuje się do oznaczania stężenia masowego benzenu obecnego w powietrzu atmosferycznym w zakresie do 50 µg/m3. Ten zakres stężenia odpowiada zakresowi certyfikacji podczas badania zatwierdzenia typu.
Mogą być stosowane inne zakresy w zależności od poziomu zawartości w powietrzu atmosferycznym.
UWAGA 1 Gdy norma jest stosowana do innych celów niż pomiary wymagane dyrektywą 2008/50/WE, te wymagania dotyczące zakresów i niepewności mogą nie mieć zastosowania.
Metoda obejmuje oznaczanie stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym na obszarach określanych jako rolnicze, miejskie, z ruchem pojazdów i będących pod wpływem źródeł przemysłowych.
Wyniki wyraża się w µg/m3 (w warunkach 20 °C i 101,3 kPa).
UWAGA 2 50 µg/m3 benzenu odpowiada ilości benzenu 15,4 mmol/mol.
Niniejsza Norma Europejska zawiera informacje dla różnych grup użytkowników.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-3:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Powietrze atmosferyczne -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 3: Automatyczne pobieranie próbek za pomocą pompy i analiza in situ metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-01-2016
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14662-3:2008 - wersja polska
ICS 13.040.20