PN-ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń szerokopasmowej transmisji danych.
Dokument ten podaje także wymagania dostępu do widma ułatwiające współdzielenia widma z innymi urządzeniami.
Urządzenia szerokopasmowej transmisji danych objęte niniejszym dokumentem są użytkowane zgodnie z Zaleceniem ERC 70-03, Aneks 3 lub Decyzją Komisji 2006/77/EC (z późn. zmianami).
Przykładami urządzeń szerokopasmowej transmisji danych są urządzenia takie jak IEEE 802.11™ RLANs , Bluetooth®, Zigbee™, itd.
Urządzenia te mogą być używane w zastosowaniach stacjonarnych, ruchomych albo przemieszczających się np. jako:
- samodzielne urządzenia radiowe z lub bez własnego sterowania,
- wkładalne urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania z różnymi systemami hostów albo wewnątrz tych systemów, np. komputery osobiste, terminale doręczne, itd.
- wkładalne urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych, np. modemów kablowych, set-top boksów, punktów dostępowych, itd.
- urządzenia złożone albo kombinacje wkładalnych urządzeń radiowych i określonych urządzeń głównych (hostów).
Wymienione urządzenia radiowe umożliwiają pracę w paśmie 2,4 GHz do 2,4835 GHz.
Niniejszym dokumentem nie są objęte zastosowania wykorzystujące techniki ultraszerokopasmowe (UBW).
Niniejszy dokument ma na celu spełnienie przepisów dyrektywy 1999/5/WE[i1] (Dyrektywy R&TTE), artykuł 3.2, który stanowi, że „...urządzenia radiokomunikacyjne mają być zbudowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo częstotliwości przeznaczone do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej oraz zasoby orbitalne, bez powodowania szkodliwych zakłóceń”.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 17-08-2015
Data wycofania 30-05-2017
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska