PN-EN 61851-21:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych

Zakres

Podano wymagania dotyczące połączeń przewodzących stosowanych w pojazdach elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu stałego lub przemiennego, w zakresie znormalizowanych wartości napięcia zasilania do 690 V prądu przemiennego i do 1 000 V prądu stałego, zgodnie z EN 60038

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61851-21:2002 - wersja angielska
Tytuł System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 26-01-2021
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61851-21:2002 [IDT], IEC 61851-21:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 43.120
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 - wersja angielska