PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda wypłukiwania wodą -- Procedura manualna

Zakres

Ustalono ogólną metodę oznaczania pozostałości na sicie z próbki pigmentu lub wypełniacza, zdyspergowanej w wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda wypłukiwania wodą -- Procedura manualna
Data publikacji 24-06-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-7:2009 [IDT], ISO 787-7:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-7:2009 - wersja angielska
ICS 87.060.10