PN-EN 62552-3:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 3: Zużycie energii i pojemność

Zakres

Niniejsza część IEC 62552 określa podstawowe cechy funkcjonalne sprzętu chłodniczego do użytku domowego i podobnego, chłodzonego przez wewnętrzną naturalną konwekcję lub wymuszoną cyrkulację powietrza, oraz ustala metody badań do sprawdzania tych cech funkcjonalnych.

Niniejsza część IEC 62552 opisuje metody wyznaczania charakterystyk zużycia energii oraz określa jak one mogą być składane do oceny zużycia energii w różnych zastosowaniach i warunkach klimatycznych. Niniejsza część IEC 62552 również określa wyznaczanie pojemności.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma Część 3. zastępuje częściowo PN-EN 62552:2013-07 w zakresie zużycia energii i określania pojemności sprzętu chłodniczego do użytku domowego.
Numer PN-EN 62552-3:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań -- Część 3: Zużycie energii i pojemność
Data publikacji 21-01-2021
Liczba stron 180
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62552-3:2020 [IDT], IEC 62552-3:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62552:2013-07 - wersja angielska
ICS 97.030