PN-EN 12309-3:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 3: Warunki badania

Zakres

Zakres niniejszej EN 12309

Urządzenia objęte niniejszą Normą Europejską zawierają jeden następujących elementów lub ich kombinację:
- chłodziarkę sorpcyjną opalaną gazem;
- chłodziarkę/podgrzewacz sorpcyjny opalany gazem;
- sorpcyjną pompę ciepła opalaną gazem.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy gdy są one stosowane do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub jako lodówki z lub bez odzysku ciepła.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń posiadających system odprowadzenia spalin typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) oraz urządzeń przeznaczonych do montażu na zewnątrz. EN 12309 dotyczy urządzeń które mogą być jedno lub dwu przewodowe. EN 12309 dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w:
- integralne palniki sterowane w pełni automatycznym systemem sterowania palnika;
- zamknięty system obiegu czynnika ziębniczego w którym czynnik ziębniczy nie ma
bezpośredniego kontaktu z wodą lub powietrzem które są grzane lub chłodzone;
- środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.
Powyższe urządzenia mogą posiadać jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (tj. Odzysk ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014).
W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza norma dotyczy tylko takich które są konstruowane i dostarczane jako kompletny pakiet.
Urządzenia posiadające skraplacz chłodzony powietrzem i przez odparowywacz zewnętrznej dodatkowej wody nie jest objęty przez EN 12309.
Instalacje stosowane do grzania i/lub chłodzenia procesów przemysłowych nie wchodzą w zakres EN 12309.
Wszystkie symbole podane w niniejszym tekście powinny być stosowane niezależnie od użytego języka.

Zakres niniejszej Części 3 EN 12309
W niniejszej części Normy Europejskiej określono warunki badania parametrów energetycznych dla monowalentnych opalanych gazem sorpcyjnych urządzeń do ogrzewania i/lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym liczonym z wartości opałowej nie przekraczającym 70 kW.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12309-3:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 3: Warunki badania
Data publikacji 28-04-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12309-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12309-2:2002 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30