PN-EN 12309-2:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo

Zakres

1.1 Zakres normy wieloczęściowej EN 12309
Urządzenia objęte niniejszą normą stanowią pojedyncze urządzenia lub kombinację z:
― zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką;
― zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką/ogrzewaczem;
― zasilaną gazem sorpcyjną pompą ciepła.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy, gdy są one stosowane do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z odzyskiwaniem ciepła lub bez jego odzyskiwania.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mających systemy spalinowe typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) i urządzeń przeznaczonych do instalowania na zewnątrz. EN 12309 nie dotyczy klimatyzatorów, lecz tylko urządzeń, które mają:
― zintegrowane palniki sterowane w pełni systemem automatycznego sterowania palnikiem;
― zamknięty system układu czynnika chłodniczego, w którym czynnik chłodniczy nie ma bezpośredniego kontaktu z chłodzoną lub ogrzewaną wodą lub powietrzem;
― środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.

Powyższe urządzenia mogą mieć jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (np. odzyskiwanie ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014). W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza norma dotyczy tylko takich, które są konstruowane i dostarczane jako kompletny zestaw.

Urządzenia mające skraplacz chłodzony powietrzem i odparowującą zewnętrzną dodatkową wodą nie są objęte niniejszą Normą Europejską.

Instalacje stosowane w przemysłowych procesach grzewczych i/lub chłodniczych nie wchodzą w zakres niniejszych norm.

UWAGA Wszystkie symbole zawarte w niniejszym tekście są stosowane niezależnie od użytego języka.

1.2 Zakres niniejszej Części 2 EN 12309
Niniejsza część EN 12309 dotyczy bezpieczeństwa napędzanych gazem sorpcyjnych pomp ciepła, zdefiniowanych w EN 12309-1. Niniejszą Normą Europejską objęto jedynie typy B12 do instalowania na zewnątrz, B13 do instalowania na zewnątrz, B22 do instalowania na zewnątrz, B23 do instalowania na zewnątrz, a także C12 i C13 oraz C32 i C33.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12309-2:2015-09 - wersja polska
Tytuł Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo
Data publikacji 26-06-2018
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 12309-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12309-1:2002 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02P