PN-EN ISO 17892-5:2017-06 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody wyznaczania charakterystyk ściśliwości gruntów poprzez przyrostowe obciążanie w edometrze.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w laboratoryjnym określaniu ściśliwości oraz charakterystyki odkształcenia gruntów w zakresie rozpoznania geotechnicznego.
Badanie edometryczne przeprowadza się na cylindrycznej próbce do badań, ograniczonej z boków sztywnym pierścieniem. Próbka poddawana jest stopniowym przyrostom pionowego osiowego obciążenia lub odciążenia. Możliwe jest osiowe odprowadzenie wody z górnej i dolnej powierzchni próbki. Badania można przeprowadzać na próbkach o strukturze nienaruszonej, próbkach ponownie uformowanych, ponownie zagęszczonych lub rekonstytuowanych.
Ścieżki naprężeń i warunki odpływu wody w fundamentach są na ogół trójwymiarowe i mogą wystąpić różnice w obliczonych wartościach zarówno wielkości, jak i tempa osiadania.
Zazwyczaj próbki o niewielkich rozmiarach nie odzwierciedlają struktur występujących w gruntach naturalnych.
Analiza badań konsolidacji opiera się na ogół na założeniu, że grunt jest nasycony. W przypadku gruntów nienasyconych niektóre z wyprowadzonych parametrów mogą nie być odpowiednie.
UWAGA Niniejszy dokument spełnia wymagania dotyczące oznaczania właściwości ściśliwości gruntów w edometrze w celu rozpoznania geotechnicznego i badań zgodnie z EN 1997-1 i EN 1997-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17892-5:2017-06 - wersja polska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów
Data publikacji 30-08-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-5:2017 [IDT], ISO 17892-5:2017 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020