PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-551: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

Zakres

Dodatkowe wymagania dla autonomicznych, odłączonych od sieci, zespołów prądotwórczych. Wymagania dotyczą ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony przez separację a także załączania zespołów.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-551: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
Data publikacji 20-06-2016
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-551:2010/A11:2016 [IDT]
ICS 91.140.50