PN-HD 60364-7-702:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny

Zakres

Dotyczy instalacji elektrycznych basenów pływackich, brodzików i terenów ich otaczających jak również terenów wód naturalnych, sztucznych jezior i nabrzeży i podobnych terenów zajmowanych specjalnie przez ludzi do pływania, brodzenia i podobnych celach

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-702:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny
Data publikacji 03-11-2010
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-702:2010 [IDT], IEC 60364-7-702:2010 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-702:1999 - wersja polska, PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 - wersja polska
ICS 91.140.50, 97.220.10