PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

Zakres

Niniejsza norma dotyczy układów uziemiających i przewodów ochronnych łącznie z przewodami ochronnymi wyrównawczymi, celem zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-54:2011 [IDT], IEC 60364-5-54:2011 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11E