PN-G-15011:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15011:2011 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Strzemiona

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania, którym powinny odpowiadać strzemiona do łączenia łuków korytkowych ociosowych i stropnicowych, wchodzących w skład odrzwi trójdzielnych wg PN-73/G-15001, używanych do obudowy chodników w podziemiach kopalń. Strzemiona ujęte są SWW symbolem 0653-14 jako śruby z nakrętkami zgrubne.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-15011:1973 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Strzemiona
Data publikacji 03-04-1973
Data wycofania 01-07-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15011:1967 - wersja polska
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15011:2011 - wersja polska