PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zakres

Niniejsza część HD 60364 zawiera ogólne wymagania z zakresu separacji, łączenia, sterowania i monitoringu, a także wymagania dotyczące doboru i montażu urządzeń przeznaczonych do realizacji tych funkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Data publikacji 08-02-2017
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-53:2015 [IDT]
Zastępuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-53:2015-08 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 91.140.50