PN-HD 60364-4-43:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

Zakres

Podano wymagania dotyczące ochrony przewodów przy pomocy jednego lub kilku urządzeń do samoczynnego odłączenia źródła zasilania w przypadku przeciążenia (rozdział 433) i zwarcia (rozdział 434) za wyjątkiem przypadków kiedy prąd przetężeniowy ogranicza się zgodnie z rozdziałem 436 lub kiedy warunki podane w 433.3 (pominięcie urządzeń ochrony przeciążeniowej) lub 434.3 (pominięcie urządzeń ochrony zwarciowej) są spelnione. Podano również wymagania koordynacji zabezpieczeń przetężeniowych i ochrony zwarciowej (rozdział 435)

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-43:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
Data publikacji 27-04-2010
Data wycofania 23-05-2012
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-43:2010 [IDT], IEC 60364-4-43:2008 [MOD], IEC 60364-4-43:2008/COR1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-4-43:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska