PN-EN 60068-2-30:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-30:2008 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-30: Próby -- Próba Db i wytyczne, wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12+12h)

Zakres

Określono zdolność podzespołów, urządzeń i innych obiektów do pracy, transportu i składowania w warunkach, wysokiej wilgotności względnej i cyklicznej zmiany temperatury, powodujących z reguły kondensacje pary wodnej na powierzchni wyrobu. Próba składa się z jednego lub większej liczby cykli temperaturowych, podczas których utrzymuje się wysoki poziom wilgotności względnej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-30:2006 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-30: Próby -- Próba Db i wytyczne, wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12+12h)
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 14-05-2008
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-30:2005 [IDT], IEC 60068-2-30:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-30:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-30:2008 - wersja polska