PN-EN 60068-2-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-1: Próby -- Próba A: Zimno

Zakres

Opisano próby zimna odpowiednie zarówno dla wyrobów nie wydzielających ciepła, jak i dla wyrobów wydzielających ciepło. Dodano próbę Ae służącą głównie do badania urządzeń, od których wymaga się aby pracowały przez cały czas trwania próby, łącznie z okresami narażania. Przedmiot próby zimna jest ograniczony do określenia przydatności podzespołów, urządzeń lub innych wyrobów do ich użytkowania, transportu lub składowania w warunkach niskiej temperatury. Dodano definicje 2 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-2-1:2009 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-1: Próby -- Próba A: Zimno
Data publikacji 10-03-2009
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-1:2007 - wersja angielska
ICS 19.040