PN-EN ISO 9431:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rysunek budowlany -- Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową

Zakres

Podano wymagania dotyczące rozmieszczenia, układu i zawartości części arkusza rysunku budowlanego przeznaczonych na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową. Szczegóły pokazano na dziewięciu rysunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9431:2011 - wersja angielska
Tytuł Rysunek budowlany -- Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 9431:1999 [IDT], ISO 9431:1990 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9431:1994 - wersja polska, PN-ISO 9431:1994/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 01.100.30