PN-EN 1870-6:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń wymienionych w Rozdziale 4, które są istotne w przypadku pilarek tarczowych do drewna opałowego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem za pomocą ręcznie obsługiwanego wózka, zwanych dalej „maszynami”, zaprojektowanymi do cięcia drewna litego, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach przewidzianych przez producenta, w tym możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
a) kombinowanych pilarek tarczowych do drewna opałowego z dodatkowymi jednostkami, tj. łuparkami do drewna lub stołami do pił tarczowych;
UWAGA 1 Stoły do pił tarczowych omówione w EN 1870-19:2013.
UWAGA 2 Maszyny do łupania drewna są omówione w EN 609-1:2017 i EN 609-2:1999+A1:2009.
UWAGA 3 Rozpatrywany jest projekt obejmujący „kombinowane urządzenia do obróbki drewna opałowego”.
b) maszyn w których tarcza piły może się przechylać;
c) pilarek do drewna, w których zespół piły porusza się w celu przecięcia przedmiotu obrabianego;
d) ręcznych narzędzi elektrycznych napędzanych silnikiem lub dowolnego dostosowania pozwalającego na ich użycie w innym trybie, tj. mocowanie do stołu;
UWAGA 4 Ręczne narzędzia elektryczne napędzane silnikiem i ławki piły tworzące zintegrowaną całość z ręcznymi narzędziami elektrycznymi napędzanymi silnikiem są objęte EN 62841-1:2015 wraz z EN 60745-2-5:2010.
W przypadku maszyn napędzanych silnikami RIC w niniejszej normie nie uwzględniono zagrożenia dla elektrycznych układów rozruchowych silnika powyżej 24 V.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn wyprodukowanych przed datą jego publikacji jako EN.
UWAGA 5 Maszyny objęte niniejszym dokumentem wymieniono w 1.1 i/lub 1.2 Załącznika IV do dyrektywy maszynowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1870-6:2018-03 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego
Data publikacji 22-10-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 1870-6:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1870-6+A1:2010 - wersja angielska
ICS 79.120.10