PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych -- Urządzenia do gaszenia łuku

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje urządzenia do gaszenia łuku niskiego napięcia, zwane dalej AQD, które mają na celu wyeliminowanie wyładowań łukowych w rozdzielnicach niskonapięciowych (zazwyczaj zestawy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61439), poprzez wytworzenie ścieżki prądu o mniejszej impedancji, aby spowodować przepływ prądu łuku do nowej ścieżki prądowej. Ta nowa ścieżka prądowa jest utrzymywana, dopóki urządzenie zabezpieczające przed zwarciem (SCPD) nie przerwie prądu zwarciowego.
AQD są instalowane w rozdzielnicach niskonapięciowych, w torach odchodzących od głównego toru dystrybucji, najlepiej jak najbliżej wszystkich pierwotnych źródeł zasilania.
Ich napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V AC lub 1 500 V DC.
Niniejszy dokument nie obejmuje:
- czujników przeznaczonych do wykrywania zwarć łukowych;
- urządzeń przeznaczonych do uruchomienia urządzenia gaszenia łuku;
- urządzeń przeznaczonych do przerwania prądów zwarciowych łukowych;
- specjalnych wymagań dla AQD przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych (np. ATEX).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych -- Urządzenia do gaszenia łuku
Data publikacji 19-10-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-9-1:2019 [IDT], IEC 60947-9-1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.130.20