PN-HD 60364-7-711:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska

Zakres

Szczególne wymagania niniejszej części normy IEC 60364 dotyczą tymczasowych instalacji elektrycznych wystaw, pokazów i stoisk (łącznie z ruchomymi i przenośnymi ekranami i urządzeniami)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-711:2019-06 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska
Data publikacji 30-10-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-711:2019 [IDT], IEC 60364-7-711:2018 [IDT]
Zastępuje PN-HD 384.7.711 S1:2005 - wersja polska
ICS 91.140.50