PN-HD 60364-4-46:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie

Zakres

Dokument ten dotyczy stosowania nieautomatycznych lokalnych i zdalnych środków służących do odłączania izolacyjnego i łączenia elektrycznych instalacji lub elektrycznie zasilanych urządzeń, a przez to do zapobiegania lub usuwania związanych z nimi zagrożeń. Warunki stosowania takich środków są uzależnione od postanowień innych części normy, a w szczególności od uziemieniowego układu sieci.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-46:2017-01 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-46:2016 [IDT]
ICS 29.120.50, 91.140.50