PN-HD 60364-8-2:2019-01 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta

Zakres

Ta część serii norm IEC 60364 zawiera dodatkowe wymagania, środki i zalecenia do projektowania, budowy i weryfikacji wszystkich rodzajów instalacji niskiego napięcia zgodnych z punktem 11 normy IEC 60364-1:2005 z uwzględnieniem lokalnego wytwarzania i magazynowania energii w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi oraz przyszłymi sposobami zasilania odbiorników energii elektrycznej lub dostarczenia energii ze źródeł lokalnych do sieci. Takie instalacje elektryczne są wyposażone w lokalne Systemy Zarządzania Energią Elektryczną (EEMS) i są określane jako Elektryczne Instalacje Prosumenckie (PEI).

Dokument ten zawiera również wymagania odnośnie właściwego działania instalacji prosumenckich w celu zapewnienia trwalej i skutecznej współpracy z sieciami inteligentnymi.

Opisane wymagania i zalecenia mają zastosowanie, w ramach zakresu serii norm IEC 60364, do nowych instalacji jak i modernizacji istniejących instalacji.

UWAGA Źródła energii elektrycznej do zasilania systemów bezpieczeństwa z włączeniem związanej z nimi instalacji elektrycznej oraz systemy zasilania zapasowego do zapewnienia ciągłości zasilania, które pracują jedynie sporadycznie i przez krótkie okresy czasu (np. 1 godzina miesięczne) równolegle do sieci rozdzielczej dla wykonania prób i pomiarów, są wyłączone z zakresu tej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-8-2:2019-01 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta
Data publikacji 08-12-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-8-2:2018 [IDT], IEC 60364-8-2:2018 [IDT]
ICS 29.120.50, 27.015