PN-HD 60364-8-1:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna

Zakres

Część 8-1 IEC 60364 przedstawia dodatkowe wymagania, środki i zalecenia do projektowania, wykonawstwa i weryfikacji wszystkich typów instalacji elektrycznych niskiego napięcia, włącznie z lokalnym wytwarzaniem i magazynowaniem energii w celu optymalizacji całkowitej efektywności zużycia energii elektrycznej.
Norma, wprowadza wymagania i zalecenia dla projektowania instalacji elektrycznych w ramach zarządzania efektywnością energetyczną (EE) w celu uzyskania najlepszego efektu pracy urządzeń przy najniższym poziomie zużycia energii a także dla zapewnienia akceptowalnego poziomu niezawodności i opłacalności.
Omawiane wymagania i zalecenia mają zastosowanie do norm serii IEC 60364, zarówno dla instalacji nowych jak i modernizowanych.
Norma ta dotyczy instalacji w budynku lub systemu ale nie ma zastosowania do wyrobów. Efektywność energetyczna tych wyrobów i ich wymagania eksploatacyjne są opisane w odpowiednich normach wyrobu.
Jeśli inna norma zawiera wymagania szczegółowe odnośnie stosowania poszczególnych systemów lub instalacji (np. systemy wytwarzania objęte serią ISO 20140), wówczas wymagania takiej normy zastępują wymagania zawarte w niniejszym dokumencie.
Norma ta nie odnośni się w szczególności do systemów automatyki budynku.
Publikacja podstawowa w sprawie efektywności energetycznej jest w pierwszym rzędzie przewidziana do wykorzystania jako norma EE dla instalacji niskiego napięcia opisanych w niniejszym zakresie, lecz jest również przeznaczona do wykorzystania przez komitety techniczne do przygotowania norm zgodnie z zasadami zawartymi w Poradnikach IEC nr 119 i 118.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-8-1:2019-07 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna
Data publikacji 28-01-2021
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-8-1:2019 [IDT], IEC 60364-8-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-8-1:2015-03 - wersja angielska
ICS 13.020.01, 91.140.50, 27.015