PN-EN 169:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

Zakres

Podano oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 169:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
Data publikacji 03-06-2005
Data wycofania 03-10-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 169:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 169:2003 - wersja angielska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska