PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne dla środków ochrony oczu i twarzy. Te środki ochrony przeznaczone są do zapewnienia zabezpieczenia dla oczu i twarzy ludzi przed jednym lub więcej typowych zagrożeń zawodowych, takich jak: oddziaływanie unoszących się pyłów i cząstek stałych, promieniowanie optyczne, kurz, ciecze rozpryskujące się, stopione metale, gorąco, ogień, gorące ciała stałe, szkodliwe gazy, opary i aerozole. Dodatkowe wymagania dla środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas spawania i technik pokrewnych oraz dla siatkowych środków ochrony podano odpowiednio w ISO 16321-2 oraz w ISO 16321-3.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
- wszystkich środków ochrony i komponentów z soczewkami bezogniskowymi, a także z soczewkami korekcyjnymi i wykonywanymi na receptę;
- do środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas wykonywania czynności podobnych do zawodowych, wykonywanych podobnie jak w ramach zatrudnienia, np. podczas majsterkowania;
- tych środków ochrony oczu i twarzy, które są stosowane w placówkach edukacyjnych.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
- środków ochrony przeznaczonych do ochrony jedynie przed promieniowaniem słonecznym i podczas zastosowań pozazawodowych, dla których stosuje się normę wieloczęściową ISO 12312;
- środków ochrony do zastosowań medycznych (nie zawodowych); np. ochrona oczu w związku z zespołem suchego oka, barwione soczewki przepisane w związku z problemami zdrowotnymi;
- środków ochrony oczu pacjentów podczas diagnostyki lub leczenia (np. ISO/TR 22463);
- środków ochrony używanych podczas zastosowania np. intensywnych źródeł światła w medycynie i np. medycynie estetycznej, dla których stosuje się normę wieloczęściową ISO 12609;
- środków ochrony przeznaczonych specjalnie podczas uprawiania sportu, dla których stosuje się normę wieloczęściową ISO 18527;
- środków ochrony przed oddziaływaniem promieniowania laserowego;
- środków ochrony twarzy przeznaczonych do wykonywania pracy pod napięciem w celu ochrony przed zwarciem przez łuk elektryczny, dla których stosuje się IEC 62819;
- środków ochrony przeznaczonych do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym, np. promieniowaniem rentgenowskim, dla których stosuje się IEC 61331-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 16321-1:2022 [IDT], ISO 16321-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 166:2005 - wersja polska, PN-EN 169:2005 - wersja polska, PN-EN 170:2005 - wersja polska, PN-EN 171:2005 - wersja polska, PN-EN 172:2000 - wersja polska, PN-EN 172:2000/A2:2003 - wersja polska, PN-EN 172:2000/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 379+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.340.20