PN-EN ISO 16321-3:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 3: Wymagania dodatkowe dla siatkowych środków ochrony

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dotyczące skuteczności i znakowania dla siatkowych środków ochrony przeznaczonych do zapewnienia zabezpieczenia dla oczu i twarzy osób przed zagrożeniami mechanicznym, takimi jak oddziaływanie unoszących się pyłów i cząstek stałych. Inne wymagania mające zastosowanie do siatkowych środków ochrony oraz ramek/zamocowań, do których mają zostać przymocowane, zostały podane w ISO 16321-1. Niniejszy dokument odnosi się również do siatkowych środków ochrony stosowanych w placówkach edukacyjnych. Niniejszy dokument odnosi się również do tych środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas wykonywania czynności podobnych do zawodowych, wykonywanych podobnie jak w ramach zatrudnienia, np. podczas majsterkowania. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do środków ochrony stosowanych przeciwko rozpryskiwaniu cieczy (w tym stopionego metalu), zagrożeniom przez gorące ciała stałe, promieniowaniu podczerwonemu i ultrafioletowemu. Do ochrony przed tymi zagrożeniami potrzebne będą odpowiednie dodatkowe lub alternatywne środki ochrony według ISO 16321-1. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do siatkowych środków ochrony używanych podczas uprawiania dyscyplin sportowych takich jak szermierka.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16321-3:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 3: Wymagania dodatkowe dla siatkowych środków ochrony
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 16321-3:2022 [IDT], ISO 16321-3:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1731:2008 - wersja polska, PN-EN 166:2005 - wersja polska
ICS 13.340.20