PN-EN 1731:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-3:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy

Zakres

Określono materiały, sposób projektowania, wymagania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. Nie opisano ochron oczu i twarzy chroniących przed płynnymi rozpryskami (zawierającymi cząstki stopionego metalu), cząstkami gorącymi, zagrożeniami elektrycznymi, promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym. Pominięto siatkowe ochrony oczu i twarzy używane w takich dziedzinach sportu jak hokej lub szermierka

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1731:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy
Data publikacji 24-01-2008
Data wycofania 03-10-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 1731:2006 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 1731:2007 - wersja angielska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-3:2022-10 - wersja angielska