PN-EN 170:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

Zakres

Określono sposób oznaczania i identyfikacji. Podano wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym. Opisano wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 170:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
Data publikacji 03-06-2005
Data wycofania 03-10-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 170:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 170:2003 - wersja angielska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska