PN-EN 379+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze

Zakres

Podano wymagania dotyczące automatycznych filtrów spawalniczych, które przełączają swój współczynnik przepuszczania światła na z góry określoną mniejszą wartość, kiedy zapala się łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze o przełączalnym stopniu ochrony). Podano również wymagania dla automatycznych filtrów spawalniczych, które przełączają swój współczynnik przepuszczania światła na niższą wartość, w przypadku których załączona niższa wartość współczynnika przepuszczania światła jest automatycznie dostosowywana w zależności od natężenia promieniowania emitowanego przez łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze z automatycznie ustawianym stopniem ochrony). Wymagania niniejszej normy obowiązują, jeżeli filtr tego rodzaju ma być używany do długotrwałych obserwacji procesu spawalniczego (włączając spawanie gazowe i cięcie) i jeżeli filtr ma być stosowany tylko podczas zapalania łuku. Filtry te używane są w spawalniczych środkach ochrony oczu lub są zamontowane w sprzęcie. Jeśli filtry te mają być użyte w środkach ochrony oczu spawaczy, to inne wymagania - odpowiednie dla tego typu filtrów - podano w EN 166. Wymagania odpowiednie dla ramek/opraw, dla których przeznaczone są te filtry, podano w EN 175. Wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania tych filtrów podano w załączniku A. Wymagania dla filtrów spawalniczych o nieprzełączalnym współczynniku przepuszczania podano w EN 169

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 379+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze
Data publikacji 22-10-2010
Data wycofania 03-10-2022
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 379:2003+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 379+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska