PN-EN 172:2000/A2:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

Zakres

Zmieniono tekst podrozdziału 5.3.1 "Fotochromowe filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym". Podano warunki kondycjonowania w ciemności oraz warunki pomiarów przy różnych wartościach współczynnika przepuszczania światła. W rozdziale 6 opisano oznakowania filtrów nieodpowiednich do stosowania podczas prowadzenia pojazdów i użytkowania w ruchu drogowym oraz podano wymagania dla fotochromowych filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym odpowiednich do stosowania o zmroku i w nocy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 172:2000/A2:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
Data publikacji 20-11-2003
Data wycofania 03-10-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 172:1994/A2:2001 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16321-1:2022-10 - wersja angielska