PN-V-04002-7:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Oznaczanie aktywności stopów glinu i magnezu

Zakres

Opisano metody oznaczań aktywności mieszaniny magnezu i glinu w stopie zawartym w mieszaninach pirotechnicznych. Oznaczania te wykonywane są w celu określenia odporności mieszanin pirotechnicznych na długoletnie składowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04002-7:1997 - wersja polska
Tytuł Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Oznaczanie aktywności stopów glinu i magnezu
Data publikacji 07-07-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 1, Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30