PN-EN 12477:2005/A1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rękawice ochronne dla spawaczy

Zakres

W rozdziale "Zakres normy" dodano tekst po pierwszym zdaniu trzeciego akapitu: materiał przeznaczony na rękawice zapewnia minimalną rezystancję do 100 V (DC) przy spawaniu łukiem. Po ostatnim zdaniu trzeciego akapitu dodano następujące ostrzeżenie: UWAGA: Wyposażenie stosowane podczas spawania, uszkodzone lub nieprawidłowo używane nie stanowi żadnej ochrony. Normą nie objęto rękawic chroniących przed szokiem elektrycznym, co zostało podane w normie EN 60903

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12477:2005/A1:2007 - wersja polska
Tytuł Rękawice ochronne dla spawaczy
Data publikacji 25-01-2007
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 12477:2001/A1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.340.40