PN-EN 993-2:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej

Zakres

Przedstawiono metodę pomiaru gęstości rzeczywistej wyrobów i surowców ogniotrwałych zdefiniowanej jako stosunek masy wysuszonego materiału do jego objętości rzeczywistej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-2:1997 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej
Data publikacji 07-07-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-2:1995 [IDT]
Zastępuje PN-H-04184:1985 - wersja polska
ICS 81.080
Elementy dodatkowe PN-EN 993-2:1997/A1:2004P