PN-EN 764-5:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Dokumentacja kontroli materiałów metalowych i zgodności ze specyfikacją materiałową

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla dokumentacji kontroli materiałów metalowych, przeznaczonych do zastosowania w ramach postanowień dyrektywy 97/23/WE, w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa p. 4.2 (b) i 4.3. Załącznika I oraz spełnienia wymagań specyfikacji materiałowej.
Uproszczony schemat ścieżek dla dokumentacji kontroli i zgodności ze specyfikacją materiałową przedstawiono niżej.

Materiały na urządzenia ciśnieniowe:

- Główne elementy ciśnieniowe kategorii zagrożenia II, III, IV - Kontrola odbiorcza - System zarządzania jakością - Świadectwo odbioru EN 10204, 3.1

- Główne elementy ciśnieniowe kategorii zagrożenia II, III, IV - Kontrola odbiorcza - Kontrola bezpośrednia - Świadectwo odbioru EN 10204, 3.2

- Główne elementy ciśnieniowe kategorii zagrożenia I - System zarządzania jakością - Atest EN 10204, 2.2

- Elementy ciśnieniowe inne niż główne elementy ciśnieniowe kategorii zagrożenia od I do IV, przyłącza kategorii zagrożenia II, III, IV - Atest EN 10204, 2.2

- Inne elementy - Deklaracja zgodności z zamówieniem EN 10204, 2.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 764-5:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Dokumentacja kontroli materiałów metalowych i zgodności ze specyfikacją materiałową
Data publikacji 02-04-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 764-5:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 764-5:2003 - wersja niemiecka, PN-EN 764-5:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.30