PN-EN 764-4:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Ustalenia dotyczące technicznych warunków dostaw materiałów metalowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, w myśl postanowień dyrektywy UE 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych (PED), do ustalania warunków technicznych dostawy w formie:
- zharmonizowanych Norm Europejskich dotyczących materiałów;
- europejskiego uznania materiałów (EAM);
- jednorazowego dopuszczenia materiału (PMA)
dla materiałów metalowych na urządzenia ciśnieniowe w postaci wszystkich rodzajów wyrobów. Materiały dodatkowe do spawania nie są objęte niniejszą normą.
Niniejsza Norma Europejska została opracowana głównie w oparciu o stale, nikiel i jego stopy. Jednakże, zastosowanie do innych materiałów nie jest ograniczone, ale powinno uwzględniać szczegółowe aspekty dotyczące rozpatrywanego materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 764-4:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Ustalenia dotyczące technicznych warunków dostaw materiałów metalowych
Data publikacji 02-04-2015
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 764-4:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 764-4:2003 - wersja niemiecka, PN-EN 764-4:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.30