PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa terminy i definicje dla biopaliw stałych. Zgodnie z zakresem ISO/TC 238 niniejsza Norma obejmuje tylko surowe i przetworzone materiały pochodzące z:
- leśnictwa i sadownictwa;
- rolnictwa i ogrodnictwa;
- akwakultury.
UWAGA 1 Surowy i przetworzony materiał zawiera odpady drzewne, zielne, owocowe, biomasę pochodzenia wodnego i odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z wyżej wymienionych sektorów.
UWAGA 2 Poddany przetwarzaniu chemicznemu materiał nie może zawierać związków chlorowcoorganicznych ani metali ciężkich na poziomach wyższych od typowych wartości w pierwotnym materiale lub wyższych niż typowe wartości występujące w kraju jego pochodzenia.
Materiały pochodzące z różnych procesów recyklingu końca życia produktów nie są objęte zakresem normy, ale w celach informacyjnych uwzględniono odpowiednie terminy. Wykluczone są obszary objęte ISO/TC28/SC7 "Biopaliwa ciekłe" oraz ISO/TC193 "Gaz ziemny".
Inne normy z innym zakresem niż niniejsza Norma Międzynarodowa mogą zawierać inne definicje niż te w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia
Data publikacji 14-10-2016
Data wycofania 27-06-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 16559:2014 [IDT], ISO 16559:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14588:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 14588:2011 - wersja angielska, PN-EN 14588:2011 - wersja polska
ICS 01.040.75, 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska