PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 2: Wilgoć całkowita -- Metoda uproszczona

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę oznaczania zawartości wilgoci całkowitej w próbce do badań z biopaliw stałych poprzez suszenie w suszarce, która może być stosowana, kiedy nie jest konieczna wysoka precyzja np. do rutynowej kontroli produkcji na miejscu. Metoda opisana w ISO 18134 (wszystkie części) odnosi się do wszystkich biopaliw stałych. Zawartość wilgoci w biopaliwach stałych (w stanie roboczym) jest zawsze podawana w odniesieniu do całkowitej masy próbki do badań (w stanie mokrym).
UWAGA Termin zawartość wilgoci, kiedy jest stosowany dla materiałów biomasowych, może być mylący, ponieważ nieprzetworzona biomasa często zawiera zmienne ilości substancji lotnych (ekstraktów), które mogą odparowywać podczas oznaczania zawartości wilgoci metodą suszenia w suszarce.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 2: Wilgoć całkowita -- Metoda uproszczona
Data publikacji 05-07-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18134-2:2017 [IDT], ISO 18134-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18134-2:2015-11 - wersja angielska
ICS 75.160.40