PN-EN ISO 18134-3:2015-11 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18134-3:2023-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

Zakres

Niniejsza część ISO 18134 opisuje metodę oznaczania wilgoci w przeznaczonej do analizy próbce do badań poprzez suszenie w suszarce. Przeznaczona jest dla próbek do analizy ogólnej przygotowanych zgodnie z EN 14780. Metoda opisana w niniejszej części ISO 18134 odnosi się do wszystkich biopaliw stałych. Zawartość wilgoci w biopaliwach stałych (w stanie roboczym) jest zawsze podawana w odniesieniu do całkowitej masy próbki do badań (w stanie mokrym).
Ponieważ biopaliwa o małej wielkości ziarna są bardzo higroskopijne, ich zawartość wilgoci zmienia się wraz z wilgotnością atmosfery, a zatem wilgotność próbki analitycznej jest określana równocześnie z określeniem na przykład wartości opałowej, zawartości węgla i zawartości azotu.
UWAGA Termin zawartość wilgoci, kiedy jest stosowany dla materiałów biomasowych, może być mylący, ponieważ nieprzetworzona biomasa często zawiera zmienne ilości substancji lotnych (ekstraktów), które mogą odparowywać podczas oznaczania zawartości wilgoci metodą suszenia w suszarce.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18134-3:2015-11 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej
Data publikacji 20-10-2017
Data wycofania 04-12-2023
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18134-3:2015 [IDT], ISO 18134-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14774-3:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18134-3:2023-12 - wersja angielska