PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek

Zakres

Niniejszy dokument definiuje metody stosowane dla biopaliw stałych
do pomniejszania próbek ogólnych (lub pierwotnych) do próbek laboratoryjnych oraz próbek laboratoryjnych do podpróbek i próbek do analizy ogólnej.
Metody zdefiniowane w niniejszym dokumencie mogą być stosowane do przygotowania próbki, na przykład, do oznaczania w próbce wartości opałowej, zawartości wilgoci, zawartości popiołu, gęstości nasypowej, wytrzymałości, rozkładu wielkości ziaren, temperatur topliwości popiołu, składu chemicznego i zanieczyszczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 14780:2017 [IDT], ISO 14780:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14780:2011 - wersja angielska, PN-EN 14780:2011 - wersja polska
ICS 27.190, 75.160.40