PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania ciepła spalania biopaliwa stałego przy stałej objętości i w temperaturze odniesienia 25 °C, w bombie kalorymetrycznej kalibrowanej przez spalanie certyfikowanego kwasu benzoesowego.
Uzyskany wynik jest ciepłem spalania próbki analitycznej przy stałej objętości, z całą wodą powstałą z produktów spalania w postaci płynnej. W praktyce biopaliwa są spalane przy stałym ciśnieniu (atmosferycznym), a woda jest albo nieskroplona (usuwana jako para ze spalinami), albo skroplona. W obu warunkach czynne ciepło spalania, które ma być stosowane, jest wartością opałową paliwa przy stałym ciśnieniu. Może być również wykorzystywana wartość opałowa przy stałej objętości; podano wzory do obliczenia obu wartości.
Ogólne zasady i procedury kalibracji oraz oznaczań dla biopaliwa są przedstawione w tekście głównym, podczas gdy te dotyczące wykorzystania konkretnego typu przyrządu kalorymetrycznego są opisane w Załącznikach A do C. Załącznik D zawiera listę kontrolną do wykonania kalibracji i oznaczań dla paliwa z zastosowaniem określonych rodzajów kalorymetrów.
Załącznik E podaje przykłady ilustrujące niektóre obliczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18125:2017 [IDT], ISO 18125:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14918:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 14918:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.40