PN-EN ISO 16967:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie pierwiastków głównych -- Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na i Ti

Zakres

Niniejsza norma opisuje metody oznaczania pierwiastków głównych w biopaliwach stałych, odpowiednio ich popiołów, takich jak Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. Oznaczenie innych pierwiastków takich jak bar (Ba) i mangan (Mn) jest również możliwe przy użyciu metod opisanych w tej międzynarodowej normie.
Niniejsza Międzynarodowa Norma obejmuje dwie części. W części A opisano bezpośrednie oznaczanie pierwiastków w paliwie. Metoda ta ma również zastosowanie w przypadku siarki i pierwiastków śladowych. Część B podaje metodę oznaczania pierwiastków w popiele otrzymanym w 550 ° C.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16967:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie pierwiastków głównych -- Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na i Ti
Data publikacji 10-06-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 16967:2015 [IDT], ISO 16967:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15290:2011 - wersja angielska
ICS 75.160.40