PN-EN 14588:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano terminy związane ze wszystkimi pracami normalizacyjnymi z zakresu CEN/TC 335. Zgodnie z CEN/TC 335 niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do biopaliw stałych pochodzących z następujących źródeł:
- produkty rolnictwa i leśnictwa;
- odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;
- odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego;
- odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać organiczne związki halogenoorganiczne lub metale ciężkie w wyniku zastosowania środków do konserwacji drewna lub środków do powlekania, a które obejmują w szczególności odpady drewna z budownictwa oraz odpady z rozbiórki;
- odpady korka;
- włókniste odpady roślinne z produkcji surowej masy włóknistej oraz z produkcji papieru z masy włóknistej, jeśli są współspalane w miejscu produkcji a wytwarzane ciepło jest odzyskiwane.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14588:2011 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia
Data publikacji 06-11-2013
Data wycofania 24-09-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14588:2010 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 14588:2005 - wersja polska
ICS 01.040.75, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska