PN-EN 12452:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące składu chemicznego, własności oraz dopuszczalnych odchyłek wymiarów i kształtu rur żebrowanych walcowanych bez szwu z miedzi i stopów miedzi, przeznaczonych na wymienniki ciepła. Norma ma zastosowanie do rur z miedzi i stopów miedzi dostarczanych w zakresie wymiarów średnicy zewnętrznej od 6 mm do 35 mm włącznie oraz grubości ścianki części nieżebrowanej od 1 mm do 3 mm włącznie i wysokości żebra do 1,5 mm włącznie.
Określono także procedury pobierania próbek i metody badań służące do sprawdzenia zgodności z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12452:2012 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła
Data publikacji 21-11-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 12452:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12452:2002 - wersja polska
ICS 77.150.30, 23.040.15