PN-EN 12452:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12452:2012 - wersja angielska, PN-EN 12452:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła

Zakres

Podano wymagania dotyczące składu chemicznego, własności oraz dopuszczalnych odchyłek wymiarów i kształtu rur żebrowanych walcowanych bez szwu z miedzi i stopów miedzi, przeznaczonych na wymienniki ciepła, dostarczanych w zakresie wymiarów średnicy zewnętrznej od 6 mm do 35 mm włącznie oraz grubości ścianki części nieżebrowanej od 1 mm do 3 mm włącznie i wysokości żebra do 1,5 mm włącznie. Podano także procedury pobierania próbek i metody badań służące do sprawdzenia zgodności z wymaganiami niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12452:2002 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła
Data publikacji 10-12-2002
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 12452:1999 [IDT]
ICS 77.150.30, 23.040.15
Zastąpiona przez PN-EN 12452:2012 - wersja angielska, PN-EN 12452:2012 - wersja polska