PN-EN 60601-2-45:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych

Zakres

Ma zastosowanie do wymagań szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wyszczególnienia metod do wykazania zgodności z tymi wymaganiami oraz dostarczenia wytycznych zarządzania ryzykiem. Nie dotyczy trybów pracy tomograficznej rekonstrukcji warstwowej, konsoli diagnostycznych, systemów archiwizowania i transmisji obrazów (PACS), niezintegrowanych czytników płyt fosforowych, drukarek zdjęć rentgenowskich, błon, ekranów wzmacniających i kaset, detekcji wspomaganej komputerowo (CAD), przyrządów do wykonywania biopsji gruboigłowej i innych narzędzi do biopsji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-45:2011 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych
Data publikacji 29-11-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-45:2011 [IDT], IEC 60601-2-45:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-45:2007 - wersja polska
ICS 11.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-45:2011/A1:2015-11P