PN-EN 60601-2-45:2011/A1:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych

Zakres

Niniejsza zmiana do normy określa pełny zestaw wymagań dotyczących bezpieczeństwa MAMMOGRAFICZNYCH URZĄDZEŃ RENTGENOWSKICH w oparciu o normy IEC 60601-1:2005 i IEC 60601-1:2005/A1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-3:2008 i IEC 60601-1-3:2008/A1:2013. Wprowadzono wymagania dla URZĄDZEŃ DO MAMMOGRAFII Z TOMOSYNTEZĄ. Zastąpiono wszystkie występujące odniesienia normatywne do IEC 60601-1-3:2008, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-3:2008 i IEC 60601-1-3:2008/A1:2013, IEC 60601-1:2005 i IEC 60601-1:2005/A1:2012, IEC 60601-1-2:2014. Usunięto odniesienie do normy IEC 61223-3-2:2007. Zmieniono treść następujących podrozdziałów: 201.1.1, 201.1.3, 201.3 (zastąpiono definicje dwóch terminów i dodano dwie definicje), 201.4.3.101, 201.4.101, 201.7.9.3.101, 201.9.2, 201.12, 201.13, 203.6.3.1.2, 203.6.3.2, 203.6.4.2.101, 203.6.4.3, 203.6.4.5, 203.6.5.3, 203.8, 203.10 i 203.11. Dodano Podrozdział 201.7.9.2.17 i nowe bibliograficzne odniesienie. Zmodyfikowano treść Załącznika AA i Indeksu terminów zdefiniowanych używanych w niniejszej normie szczegółowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-45:2011/A1:2015-11 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych
Data publikacji 29-11-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-45:2011/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-45:2011/AMD1:2015 [IDT]
ICS 11.040.50