PN-ISO 457:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mydła -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda miareczkowa

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości chlorków w mydłach handlowych, z wyjątkiem produktów złożonych. Metodę stosuje się do mydeł o zawartości chlorków, wyrażonej ułamkiem masowym chlorku sodu, nie mniejszej niż 0,1 procent. Metoda polega na argentometrycznym miareczkowaniu chlorków po uprzednim rozkładzie próbki do badań i usunięciu kwasów tłuszczowych przez odsączenie

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 457:2000 - wersja polska
Tytuł Mydła -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda miareczkowa
Data publikacji 11-08-2000
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 335, Detergentów
Wprowadza ISO 457:1983 [IDT]
Zastępuje PN-C-04804-09:1976 - wersja polska
ICS 71.100.40